Fast tid - fast pris! Byggefirmaet Scriptoriet as
FIRMAPROFIL
kristina og ole

Lidt om tegl

Tradition
I snart 900 år er der blevet bygget i tegl i Danmark. I starten var det kun kirker og slotte, der blev opført i det nye byg-gemateriale, man hentede op fra jorden og efterføgende brændte.

Snart blev også almindelige huse bygget i tegl, da fordelene var indlysende.

Styrke og Holdbarhed


Gennem generationer har huse, der er bygget af mursten og huse med tegl på taget, vist deres styrke og holdbarhed. F.eks. har murværket på Koldinghus stået næsten ubeskyttet uden tag i flere hundrede år uden at blive nedbrudt.styrke og holdbarhed

Sund fornuft
Tegl er næsten uforgængelig, og det klarer sig fantastisk i det danske vejrlig. Vejret i Danmark er med regn, nattefrost og tø en stor belastning af klimaskærmen. Erfaring har vist, at tegl er i stand til at klare de store udsving i vores klima.

Derfor er det sund fornuft at bygge og bo i tegl, samtidig er det en værdisikker investering i en tryg og problemfri bolig.her finder du osNaturens egne råstoffer


Der er mange grunde til, at det er sundt og trygt at bo i et teglhus. Tegl er et 100% naturprodukt fremstillet af ler og sand. Tegl indgår i vores koncept for alle boliger. Dette sikrer, at boligens indeklima og varmeakkumulering er optimal. Da huse opmuret med tegl dokumenteret opnår særdeles gode miljøkarakterer, vil vi gerne være med til at videreføre denne tradition.

Mange af de nye krav, der stilles til boliger opført efter det se-neste bygningsreglement tæthed, isolans af ydermur, varmeakkumuleringsevne mm., er løst med det murede teglhus.